• BILETE     • KONTAKT     • SKISKULE     • KAJAKKURS     • BLÅTUR     • GUIDING     • OM OSS     • UTSTYRSUTLEIGE 

Om oss
Skiskule
Kajakkurs
Blåturar
Guiding
Bilete
KajakkursSJEKK DATOANE FOR ÅRETS KURS

Sykkylven Aktiv har godkjenning frå Norges Padleforbund som veileder i havpadling.

Vi tilbyr kurs i havpadling etter padleforbundet si sertifisering, Våttkort:

 • Introkurs gir ei heilt grunnleggande innføring i kva havpadling er.
  Det blir vanlegvis arrangert i løpet av ein ettermiddag/kveld (3-4t). Pris er 700 kr inkl. Våttkort. Minimum 4 deltakarar.
  Sjå padleforbundet sine sider for meir info.

 • Grunnkurs gir ei grunnleggande innføring i havpadling med vekt på sikkerheit.
  Kurset går over 16 timar, vanlegvis i løpet av ei helg. Pris for dette er 2200 kroner inkl. Våttkort. Minimum 6 deltakarar.
  Sjå padleforbundet sine sider for meir info.

  Sjå også Ålesund og Sunnmøre turistforening sitt blad"Fjellposten" si reportasje frå eitt av kursa våre.

  Leige av kajakk, åre, spruttrekk og padlevest til kurset kostar 500,-

  Vi arrangerar også andre opplevingar knytt til havkajakk og padling. For eksempel padling i store bølger og i dårlig ver.

  Ønsker du å leige kajakk ordnar vi dette både i samband med kurs og til personar som vil prøve seg på eiga hand. Komplett utstyr kostar 250,- pr dag, 500,- for helg (2-3 dagar) og 1200 for ei veke. Leige over lengre tid etter avtale. Skadar på utstyret utover normal slitasje må dekkast av leigetakar. • I samband med leige av kano tilbyr vi også ei grunnleggande innføring i padleteknikk og sikkerheit i kano.